Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisen valtionosuusjärjestelmän läpinäkyvyys

Tarkastuksessa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisen järjestelmän läpinäkyvyyttä. Käytännössä arvioitiin, miltä osin sosiaali- ja terveysministeriön järjestelmä on hankala ja vaikeaselkoinen, ja toisaalta miltä osin selkeä kokonaisuus.

Kategoriat