Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Tarkastuksen päähavainto oli, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä on pääosin riittävä ja toimiva. Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, onko sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä riittävä tuottamaan ja varmistamaan hallinnonalan tuloksellisuuden. Tarkastuskysymys jaettiin edelleen viiteen osaan, jotka käsittelivät suunnittelua, johtamista, raportointia, laskentatointa ja arviointijärjestelmiä sekä sisäistä valvontaa. Tarkastuksessa ei siis arvioitu varsinaisen hallinnon toiminnan tuloksellisuutta, vaan keskityttiin hallinnonalan ohjauksen järjestämiseen ja ohjaustapoihin.

Kategoriat