Sotu-kokeilun vaikutukset

Maksimivapautuksen vähäinen käyttö ja kokeilun määräaikaisuus selittävät osaltaan kokeilun heikkoja työllisyysvaikutuksia. Tarkastuksen kohteena oli vuosina 2003-2005 toteutetun Lapin ja tiettyjen saaristokuntien työnantajan sosiaaliturvamaksun vapauttamiskokeilun vaikutukset työllisyyteen ja työllistämisedellytyksiin. Kokeilualueeseen kuului yhteensä 20 kuntaa.

Kategoriat