Verkningarna av försöket med socialskyddsavgiften

Enligt revisionen är det delvis det ringa utnyttjandet av maximibefrielsen som förklarar försökets svaga verkningar på sysselsättningen. Föremål för revisionen var vilka verkningar det försök, där åren 2003-2005 arbetsgivarna i Lappland och vissa skärgårdskommuner befriades från arbetsgivares socialskyddsavgift, hade på sysselsättningen och sysselsättningens förutsättningar. Till försöksregionen hörde totalt 20 kommuner. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier