Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallinta ja vastuut

Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallintajärjestelmä osoittautui tarkastuksessa varsin tehokkaaksi, mutta sitä voidaan edelleen kehittää. Tarkastuksen pääkysymys oli seuraava: Onko Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallintajärjestelmä tehokas?

Kategoriat