Hantering av och ansvarsfördelning vid fartygsoljeskador på Finska viken

Utifrån granskningen finns det många positiva drag i hanteringen av fartygsoljeskador i Finska viken. Huvudfrågan vid revisionen löd som följer: Är systemet för hantering av fartygsoljeskador i Finska viken effektivt?

kategorier