Taloushallinnon muutokset ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa

Toistaiseksi tavoitteet ovat toteutuneet heikosti tarkastuksen kohteena olleissa ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa. Tarkastuksessa pyrittiin kartoittamaan, ovatko uudistukset tuoneet lisäarvoa hallinnon tehtävien hoitoon ja kehittämiseen, missä määrin tuottavuushyödyt ovat toteutuneet, mitkä ovat olleet uudistusten läpiviennin pahimmat esteet sekä miten uudistuksia on ohjattu ja seurattu.

Kategoriat