Tarkastussuunnitelma 2018–2022

Suunnitelma sisältää toiminnan tulostavoitteet vuodelle 2018 sekä resurssilaskelmat ja voimavarojen kohdentamisen toiminta- ja taloussuunnittelukaudelle 2018–2022.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on siitä annetun lain (676/2000) 3 §:n perusteella tänään vahvistanut tarkastussuunnitelman vuosille 2018–2022. Tarkastusviraston tarkastustoiminta perustuu tähän suunnitelmaan.

Tarkastussuunnitelma on myös talousarviolainsäädännössä tarkoitettu toiminta- ja taloussuunnitelma. Tarkastussuunnitelman liitteenä on tarkastusviraston viestintäsuunnitelma, joka toimii julkisuuslainsäädännössä tarkoitettuna viranomaisen viestintäsuunnitelmana. Lisäksi liitteenä on viraston strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma kaudelle 2018–2022.

 

Kategoriat