Revisionsplan 2018-2022

Planen ligger till grund för VTV:s revisionsverksamhet och innehåller resultatmålen för 2018 samt resurskalkyler och -fördelning för verksamhets- och ekonomiplaneringsperioden 2018–2022.

Statens revisionsverk (VTV) har idag på grundval av 3 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000) fastställt en revisionsplan för åren 2018–2022.

Revisionsplanen utgör även den verksamhets- och ekonomiplan (VEP) som avses i budgetlagstiftningen. Bifogat finns revisionsverkets kommunikationsplan, dvs. en sådan plan för myndigheters kommunikation som avses i offentlighetslagstiftningen, och verkets strategiska kompetensutvecklingsplan för perioden 2018–2022.

 

kategorier