Terveyden edistämisen määrärahalla toteutettavat hankkeet

Tarkastuksen kohteena oli terveyden edistämisen määrärahalla avustettu toiminta. Tarkastuksessa selvitettiin määrärahan käyttöä, käytön jakautumista eri avustuksensaajille ja toimintoihin, seuranta- ja arviontimenettelyjä, hankkeiden hyödyntämistä ja toiminnan tulosten suhdetta määrärahan perusteina olleisiin tavoitteisiin.

Kategoriat