Projekt som verkställs med anslaget för hälsofrämjande verksamhet

Föremål för revisionen har varit verksamhet som har understötts med anslaget för hälsofrämjande verksamhet. Med revisionen har klarlagts hur detta anslag har använts, hur användningen har fördelat sig på olika understödstagare och verksamheter, vilka förfaranden som har tillämpats vid uppföljning och utvärdering, hur projekten har utnyttjats och vilket förhållandet är mellan verksamhetens resultat och de målsättningar som har legat till grund för anslaget. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier