T&k-arviointitoiminta

Toimijoille asetettujen tavoitteiden toteutumista koskevan vastuullistavan arviointitiedon kysyntä ja tarjonta eivät nykytilanteessa tyydyttävästi kohtaa. Tarkastuksessa kartoitettiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointijärjestelmän kokonaisuutta, sen toimivuutta sekä mahdollisia puutteita ja ongelmakohtia.

Kategoriat