F&u-utvärderingsverksamheten

Den centrala slutledningen av revisionen är, att efterfrågan och utbudet på ansvar uppställande utvärderingsfakta som avser hur de för aktörerna uppställda målsättningarna har förverkligats inte i nuläget möts på ett tillfredsställande sätt. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier