Tulosohjauksen tila 2002-2006

Tarkastushavaintoihin perustuen tulosohjauksen tilan voi kokonaisuudessaan arvioida olevan korkeintaan kohtuullinen. Ohjausjärjestelmän edelleen kehittäminen on tarpeellista. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen todentamiseksi on välttämätöntä kehittää arviointitoiminta lähivuosina keskeiseksi osaksi tavoitteiden asettamista ja tuloksellisuuden kuvausta.

Kategoriat