Tillståndet för resultatstyrningen 2002 – 2006

På basis av observationerna vid revisionerna kan tillståndet för resultatstyrningen som helhet betraktas som på sin höjd skäligt. Att döma av den bild som observationerna vid revisionerna gav av tillståndet för resultatstyrningen är det alltjämt nödvändigt att utveckla styrningssystemet. För verifiering av de samhälleliga effekterna är det nödvändigt att utvärderingsverksamheten inom de närmaste åren utvecklas till en central del av måluppställandet och resultatbeskrivningen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier