Tunnistuspalveluiden kehittäminen ja käyttö julkisessa hallinnossa

Julkisessa hallinnossa on kehitetty tunnistuspalveluinfrastruktuuria voimakkaasti, tarpeita tunnistuspalveluiden käytölle sähköisessä asioinnissa ei ole selvitetty riittävästi. Tarkastuksessa selvitettiin julkisen hallinnon tunnistuspalveluiden kehittämishankkeiden toteutusta ja koordinointia, niitä koskevaa viranomaisten välistä yhteistyötä sekä palvelujen hankintojen lainmukaisuutta.

Kategoriat