Utvecklandet och användningen av identifieringstjänster i den offentliga förvaltningen

På basis av revisionen har strukturen för identifieringstjänster utvecklats kraftigt i den offentliga förvaltningen. Trots det har inte behovet av att använda identifieringstjänster i den elektroniska kommunikationen utretts tillräckligt. Med revisionen klarlades hur projekten för utvecklande av identifieringstjänster i den offentliga förvaltningen har förverkligats och koordinerats, samarbetet mellan myndigheterna gällande dem samt lagenligheten i upphandlingen av tjänsterna. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier