Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja vaikutukset

Valtion tuottavuustilaston tietojen valossa valtion virastojen ja laitosten tuottavuus on kehittynyt myönteisesti noin 60 prosentissa virastoja vuosina 2006–2009. Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, onko tuottavuusohjelmaa toteutettu siten, että virastojen ja laitosten toiminnan tuloksellisuus on kokonaisuutena varmistettu. Tuloksellisuutta tarkasteltiin tuottavuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista.

Kategoriat