Produktivitetsprogrammets verkställande och verkningar

I belysningen av uppgifterna i statens produktivitetsstatistik har produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna utvecklats gynnsamt hos ca 60 procent av ämbetsverken åren 2006- 2009. Huvudfrågan vid revisionen var, om produktivitetsprogrammet har verkställts så, att resultatet som helhet i ämbetsverkens och inrättningarnas verksamhet har säkerställts. Resultatet granskades ur perspektiven för produktivitet, lönsamhet och verkningar. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier