Työterveyshuolto ja alkoholihaittojen ehkäisy

Työterveyshuoltolaki on selkeä ja antaa toiminnalle hyvät puitteet. Työterveyshuollon toimintatapa ei kuitenkaan vastaa kaikilta osin lainsäädännön tavoitteita, vaan työterveyshuolto painottuu edelleen voimakkaasti sairaanhoitoon. Tarkastuksessa selvitettiin vuonna 2002 uudistetun työterveyshuoltolain tavoitteiden toteutumista. Tarkastuksessa on käsitelty työterveyshuoltoa ja alkoholihaittojen vähentämistä kokonaisuutena, jolloin esimerkiksi valtion henkilöstön työterveyshuoltoa ei ole erikseen tarkasteltu.

Kategoriat