Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi eduskunnalle

Tiedot antavat kokonaisuutena arvioiden riittävän kuvan hallinnonalan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehityksestä kertomusvuonna. Tarkastuksessa arvioitiin, antaako ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi riittävät tiedot hallinnonalan toiminnallisesta tuloksellisuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Kategoriat