Resultatrapporteringen till riksdagen på utrikesministeriets förvaltningsområde

Med revisionen har utvärderats, huruvida resultatrapporteringen till riksdagen på utrikesministeriets förvaltningsområde år 2006 ger tillräckliga uppgifter om det funktionella resultatet och de samhälleliga effekterna på utrikesministeriets förvaltningsområde. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier