Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen

Uusiutuvan energian edistämisen valmistelu osana ilmasto- ja energiastrategioita on ollut suunnitelmallista ja koordinoitua sekä toteutunut hallinnonalojen välisenä yhteistyönä. Strategioiden mukaisten toimien ja tavoitteiden saavuttamisen toteutumisen seurannasta on tehty asianmukaiset suunnitelmat. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan syöttötariffi nyt esitetyssä muodossa ei ole valtion talouden näkökulmasta paras mahdollinen tapa pyrkiä saavuttamaan uusiutuvan energian tavoitteet. Tarkastuksen pääkysymyksenä oli selvittää, miten ja mitä energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita on saavutettu ja on mahdollista saavuttaa uusiutuvan energian käyttöä edistämällä.

Kategoriat