Väärinkäytökset valtionhallinnossa

Havaintojen mukaan kaikki väärinkäytösepäilyt eivät tule lainmukaisesti ilmoitetuiksi. Puutteita löytyy muun muassa ilmoituksen tekemisessä sekä toimintakertomukseen sisältyvissä yhteenvetotiedoissa. Tavoitteena oli selvittää, miten väärinkäytöksistä ilmoittaminen valtionhallinnossa käytännössä toteutuu. Lisäksi pyrittiin arvioimaan taloudellisia vaikutuksia, jotka aiheutuvat valtiolle väärinkäytösten ilmoittamatta jättämisestä.

Kategoriat