Missbruk i statsförvaltningen

Enligt observationerna vid revisionen blir alla misstankar om missbruk inte meddelade på lagenligt sätt och kommer således inte till revisionsverkets kännedom. Brister förekommer bland annat i underrättande av revisionsverket om missbruk samt i de sammanfattande uppgifter gällande missbruk som ges i verksamhetsberättelsen. Syftet med revisionen bar att klargöra hur anmälandet av missbruk förverkligas i praktiken i statsförvaltningen. Med revisionen önskade man dessutom bedöma, vilka de ekonomiska verkningarna för staten är om missbruk inte anmäls. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier