Valtio etsintä- ja kaivostoiminnan edistäjänä

Tarkastuksen kohteena oli kaivoslain tarkoittama etsintä- ja kaivostoiminta. Tarkastuksessa keskityttiin kauppa- ja teollisuusministeriön ja Geologian tutkimuskeskuksen toimintaan. Pääkysymyksinä tarkasteltiin kaivostoiminnan saamaa tukea valtiolta sekä viranomaistoiminnan tarkoituksenmukaisuutta, yhteiskunnallista hyötyä ja vaikuttavuutta.

Kategoriat