Staten som främjare av letnings- och gruvverksamhet

Föremål för revisionen var den i gruvlagen avsedda letnings- och gruvverksamheten, och vid den fokuserades på handels- och industriministeriets och Geologiska forskningscentralens verksamhet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier