Valtio tonttitarjonnan lisääjänä ja yhdyskuntarakenteen eheyttäjänä

Tonttitilanne on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kasvukeskuksissa vähintään kohtuullinen. Kasvukeskusten kehyskunnissa kaavoitetun alueen ulkopuolelle suuntautuva omakotitalorakentaminen on ollut niin runsasta, että voidaan katsoa, että hajarakentamisen säätelyssä on epäonnistuttu. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida valtion toimia kasvukeskusten tonttitarjonnan lisäämisessä ja yhdyskuntarakenteen eheyttäjänä.

Kategoriat