Valtion lainananto asuntotuotantoon

Lainanannon hallintoa voidaan pääosiltaan pitää tarkoituksenmukaisesti hoidettuna. Luottotappioiden kumulatiivinen määrä on ollut vähäinen, millä perusteella riskienhallintaa voi yleisesti ottaen pitää onnistuneena. Tarkastuksessa keskityttiin sosiaalisen asuntotuotannon lainoituksen hallinnollisiin järjestelyihin ja riskienhallintaan sekä lainanannossa käytettävien järjestelmien taloudelliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Kategoriat