Valtion taloudelliset vastuut - Esittäminen ja huomiointi suunnittelun ja seurannan asiakirjoissa

Vastuiden kokonaisuutta ei riittävän asianmukaisesti esitetä päätöksenteon perustaksi ja huomioida osana valtion ylintä päätöksentekoa ja sen seurantaa. Tarkastuksen pääkysymys oli, huomioidaanko valtion vastuut asianmukaisesti ja läpinäkyvästi taloudellisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja seurannassa. Tarkastus kohdistui sellaisten vastuiden huomioimiseen, jotka on rahoitettava tai mahdollisesti rahoitetaan tulevina vuosina valtion talousarviosta.

Kategoriat