Statens ekonomiska ansvar - presenterande och beaktande i dokumenten för planering och uppföljning

Ansvarshelheten inte tillräckligt adekvat presenteras som underlag för beslutsfattandet och beaktas som en del av statens högsta ekonomiska beslutsfattande och uppföljningen av detta. Huvudfrågan vid revisionen var om de statliga ansvaren beaktas adekvat och transparent i den ekonomiska planeringen, beslutsfattandet och uppföljningen. Revisionen inriktades på att granska sådana ansvar i den statliga budgetprocessen och i statens bokslutsberättelse, som bör finansieras eller eventuellt finansieras under kommande år från statsbudgeten. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier