Valtion vastinrahan maksaminen yliopistoille

Yliopistojen pääomakeräys on toteutettu pääosin asianmukaisesti. Yliopistot ovat kuitenkin saaneet valtiolta vastinrahana valtion talousarvion ja tehtyjen päätösten vastaisesti perusteetonta etua. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole edellyttänyt yliopistoilta tarkkaa dokumentointia ja raportointi lahjoituksista, minkä vuoksi yliopistoja ei ole kohdeltu päätöksenteossa tasavertaisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion yliopistoille maksamaan vastinrahaa, joka perustuu yliopistojen keräämien pääomalahjoitusten määrään. Vastinraha on taloudellisesti olennainen erä, sillä valtio on maksanut sitä yhteensä yli 733 miljoonaa euroa ja pääomittanut yliopistoja kaikkiaan 836 miljoonalla eurolla. Tarkastus tehtiin molemmissa säätiöyliopistoissa, kymmenessä julkisoikeudellisessa yliopistossa sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Tarkastuksessa selvitettiin vastinrahan suuruuteen vaikuttavien yliopistojen pääomankeräysmenettelyjen laillisuutta ja maksatuksen perusteiden valvonnan asianmukaisuutta. Edelleen selvitettiin, onko kerätty pääoma luonteeltaan aitoa ja uutta yksityistä pääomaa, kuten valtio edellyttää, ja onko yksityisestä rahoituksesta annetut tiedot asianmukaisia.

Yliopistojen pääomakeräys on toteutettu pääosin asianmukaisesti. Yliopistot ovat kuitenkin saaneet valtiolta vastinrahana valtion talousarvion ja tehtyjen päätösten vastaisesti perusteetonta etua. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole edellyttänyt yliopistoilta tarkkaa dokumentointia ja raportointi lahjoituksista, minkä vuoksi yliopistoja ei ole kohdeltu päätöksenteossa tasavertaisesti.

Kategoriat