Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus

Tarkastuksen mukaan hallinnonaloja ei ole ohjeistettu seuraamaan yhdenmukaisesti toimitilajohtamisen ja tilahallinnan onnistuneisuutta eikä raportoimaan toimitilojen kuluista, taloudellisuudesta ja tilatehokkuudesta. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko valtion toimitilastrategian toteuttaminen ollut tuloksellista. Tarkastus kohdistui strategiaan yleensä sekä lähemmin oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloihin.

Kategoriat