Statsförvaltningens lokaler och koncernstyrningen

Enligt revisionen har förvaltningsområdena inte fått instruktioner om att enhetligt följa med hur lyckad lokalstyrningen och lokaladministreringen är och inte om att rapportera om lokalernas kostnader, lönsamhet och effektivitet. Syftet med revisionen var att klarlägga om verkställandet av statens lokalstrategi har varit resultatrikt. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier