Vammaispalvelut muuttuvassa kunta- ja palvelurakenteessa

Vammaispalveluiden ohjauksessa on ongelmia, jotka liittyvät ensinnäkin epäyhtenäiseen ja osittain vanhentuneeseen säädöspohjaan sekä toisaalta valtion keskushallinnon toteuttaman informaatio-ohjauksen puutteisiin. Tarkastuksessa selvitettiin, miten keskushallinnon eri toimijat ovat ohjanneet vammaispalveluiden järjestämistä ja onko tämä ohjaus ollut yhdensuuntaista eri hallinnonalojen välillä sekä suhteessa Paras-hankkeen tavoitteisiin. Lisäksi selvitettiin, millaisia vammaispalveluiden järjestämis- ja tuotantomalleja keskushallinnon ohjaus on synnyttänyt kuntiin ja alueille.

Kategoriat