Vanhuspalvelut: Säännöllinen kotihoito

Hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja kuntouttavaa työotetta käytetään, mutta ne eivät toimi palvelujen laatusuositusten mukaisesti. Käytännössä henkilöstön vähyyteen on jouduttu vastaamaan heikentämällä palvelujen laatua. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten vanhusten kotihoito toimii. Tarkastuksessa tutkittiin, toimivatko hoito- ja palvelusuunnitelma ja kuntouttavan työotteen soveltaminen käytännön asiakastyössä siten, että ne tukevat asiakkaan kotona hoitamista mahdollisimman pitkään. Lisäksi kartoitettiin kotihoidon resurssien suhdetta hoidolle asetettuihin tavoitteisiin.

Kategoriat