Vapaaehtoisen paluun järjestelmä

Vapaaehtoinen paluu on ensisijainen vaihtoehto kansainvälistä suojelua hakeneille, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle. Henkilön tarpeet ja paluumaan olosuhteet huomioiva hyödyketuki voisi käteisavustusta paremmin kannustaa palaamaan vapaaehtoisesti, koska se antaisi palaavalle henkilölle paremmat ja pysyvämmät lähtökohdat asettautua takaisin kotimaahansa.

Vapaaehtoisesti palaava henkilö saa käteisavustusta, hyödyketukea tai molempia. Tukien avulla pyritään siihen, että yhä useampi valitsisi vapaaehtoisen paluun vaihtoehdon. Hyödyketuki voi sisältää esimerkiksi avustamista asunnon, työ- tai koulutuspaikan ja terveydenhuollon palveluiden hankkimisessa. Sisäministeriö on korottanut hyödyketuen enimmäismäärää vuodelle 2019. Toimenpiteistä huolimatta moni turvapaikanhakija mieluummin valittaa kielteisestä turvapaikkapäätöksestä tai jättää uuden hakemuksen kuin palaa vapaaehtoisesti kotimaahansa. Hallitus on esittänyt ulkomaalaislain muuttamisesta siten, että mahdolliset väärinkäytökset uusintahakemusmenettelyssä vähenisivät.

Vapaaehtoisen paluun välittömät kustannukset valtiolle ovat muutamia miljoonia euroja, mutta välilliset valtiontaloudelliset hyödyt ovat huomattavasti suuremmat, mikäli järjestelmää käytetään aktiivisesti. Vapaaehtoinen paluu säästää viranomaistoimin tapahtuvista paluista ja vastaanotosta aiheutuvia kustannuksia sekä ehkäisee ja vähentää laittoman maassa oleskelun mahdollisia kustannuksia. Valtiontaloudelliset hyödyt olisivat kymmeniä miljoonia euroja, jos ensimmäisen kielteisen päätöksen saaneista puolet valitsisi vapaaehtoisen paluun kotimaahansa ja turvapaikkahakemusten käsittelyaika lyhenisi nykyisestä.

Tarkastusviraston selvityksen perusteella vapaaehtoisen paluun järjestelmä on lähtökohdiltaan toimiva ja kustannuksiltaan edullinen menettely. Se on vakiintunut osaksi viranomaistoimintaa ja vastaanottopalveluita. Hallinnon uusimmat toimenpiteet ovat oikean suuntaisia. Hyödyketuki auttaa käteisavustusta tehokkaammin palaajaa sopeutumaan takaisin kotimaahansa. Arvioimalla toimintaa ja seuraamalla avustusten hyötyjä ja vaikutuksia voidaan varmistaa järjestelmän toimivuus.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-453-8