Väylähankkeiden toteuttamisen perustelut

Väylänpidon hankepäätösten tueksi on saatavilla erilaista tietoa, mutta tiedot ovat osin puutteellisia ja niiden luotettavuudessa sekä läpinäkyvyydessä on paljon parannettavaa. Tarkastuksessa selvitettiin väylähankkeiden tarpeellisuuden arviointia ja tarkasteltiin, ovatko tehdyt arvioinnit olleet riittäviä ja asianmukaisia. Tarkastuksessa pyrittiin myös selvittämään sitä, miten väylähankkeiden perusteluna esitettävää tietoa voitaisiin parantaa, jotta se palvelisi nykyistä paremmin eduskuntaa. Tarkastus oli osa laajempaa Väylänpito-nimistä tarkastusteemaa.

Kategoriat