Väylähankkeiden valtuuksien budjetointi ja valtuusseuranta

Liikennevirasto ei ole noudattanut väylävaltuuksien budjetoinnissa, käytössä ja seurannassa niitä koskevia keskeisiä säännöksiä ja määräyksiä. Myöskään tilinpäätöksessä ei esitetä oikeita ja riittäviä tietoja.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkasti väylähankkeiden valtuuksien budjetointia ja valtuusseurantaa osana koko talousarvion kattavaa valtuuksien budjetoinnin ja valtuusmenettelyjen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastusta. Tarkastuksessa selvitettiin Liikenneviraston hallinnoimien väylähankkeiden valtuuksien budjetointimenettelyjä, valtuusseurantaan, valtuuksien kirjaamismenettelyiden kontrollitoimia sekä Liikenneviraston tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Väylävaltuuksien budjetoinnissa, käytössä, seurannassa ja tilinpäätöksessä esittämisessä ei ole noudatettu niitä koskevia keskeisiä säännöksiä ja määräyksiä. Valtuusmenettely on tarkkaan säännelty perustuslakitasoinen menettely. Sen säädöstenmukaisella soveltamisella turvataan eduskunnan budjettivallankäyttö siten, että eduskunta säilyttää tosiasiallisen päätösvallan valtion menoihin.

Kategoriat