Vesiväylien kunnossapito

Tarkastuksessa havaittiin, ettei valtion vastuulla olevan vesiväyläomaisuuden kunnossapidon tavoitteita tai tasoa oltu määritelty yksiselitteisesti ja selkeästi. Tarkastuksen pääkysymys kohdistui siihen, millaiset edellytykset vesiväylien kunnossapidon ohjauksen tietoperusta antaa tulokselliselle toiminnalle. Tarkastuksessa pyrittiin tähän liittyen selvittämään muun muassa, miten hyvin väyläomaisuuden kunnon ja arvon sekä väyläverkon palvelutason säilymistavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu.

Kategoriat