VTT:n aineettoman omaisuuden kaupallinen hyödyntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriön tulee lähivuosina harkita, onko perusteltua, että Valtion teknillinen tutkimuskeskus toimii sijoittajana. Tarkastuksen pääkysymys oli seuraava: miten Valtion teknillinen tutkimuskeskus on onnistunut hyödyntämään omistamaansa suojattua aineetonta omaisuutta (IPR) kaupallisesti?

Kategoriat