Det kommersiella utnyttjandet av Statens tekniska forsknings-centrals (VTT) immateriella tillgångar (Intellectual Property Rights IPR)

Enligt revisionsverkets mening har arbets- och näringsministeriet skäl att under de närmaste åren överväga om det är motiverat att Statens tekniska forskningscentral fungerar som investerare. Huvudfrågan vid revisionen var följande: Hur har Statens tekniska forskningscentral lyckats med att kommersiellt utnyttja den skyddade immateriella egendom (IPR) som centralen innehar? Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier