Yliopistojen inhimillisten voimavarojen hallinta

Yliopistot ovat kyenneet eri tavoin parantamaan toimintaansa inhimillisten voimavarojensa hoitamisessa. Henkilöstöhallinnosta on edetty asteittain jäsentyneen henkilöstöpolitiikan kautta kohti inhimillisten voimavarojen strategisempaa hallintaa. Strategiat ja suunnitelmat ovat lisääntyneet sekä arviot ja tutkimukset säännöllistyneet. Tarkastuksessa selvitettiin, miten yliopistot ovat onnistuneet huolehtimaan inhimillisten voimavarojensa hallinnasta osana voimavarojensa ja toimintansa laajempaa kokonaisuutta.

Kategoriat