Behärskandet av universitetens mänskliga resurser

Vid revisionen framgick att universiteten på olika sätt har förmått förbättra sin verksamhet i behärskandet av de mänskliga resurserna. Med revisionen klarlades, hur universiteten i sin verksamhet har lyckats sörja för behärskandet av deras mänskliga resurser som en del av den större helhet som resurserna och verksamheten utgör. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier