Ympäristöterveydenhuolto

Vastuu ympäristöterveydenhuollosta jakautuu usealle hallinnonalalle, joiden keskenään erilaiset organisaatiorakenteet vaikeuttavat kokonaisuuden hallintaa. Kehitettävää ilmeni voimavarojen ja valvontavelvotteiden välisessä tasapainossa, tietojärjestelmissä ja riskien kartoittamisessa. Elintarvikevalvonnan ja harmaan talouden torjunnan yhteistyömahdollisuuksia tulisi selvittää. Tarkastuksessa perehdyttiin ympäristöterveydenhuoltoon kokonaisuutena kiinnittäen erityistä huomiota viranomaistoiminnan organisointiin ja ohjaukseen. Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, onko ympäristöterveydenhuollon hallinnointi toimivaa.

Kategoriat