Miljö- och hälsoskydd

Vid revisionen satte sig revisionsverket in i miljö- och hälsoskyddet som helhet, med särskild fokus på organisering och styrning av myndighetsverksamhet. Huvudfrågan vid revisionen var om förvaltningen av miljö- och hälsoskyddet fungerar. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier