Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen

Yksittäisiä hankkeita on toteutettu eri puolilla maata ja myös samoilla alueilla osittain erilaisin tukiehdoin ja vaihtelevin hanketoteuttajakoostumuksin. Tarkastuksessa selvitettiin, miten eri alueilla liiketoiminnan sähköistämistä tukevia hankkeita ja sähköisen liiketoiminnan valtakunnallisia hankkeita on toteutettu ja miten toimintaa on ohjattu valtakunnallisesti.

Kategoriat