Främjandet av elektronifiering av företagens affärsverksamhet

Med revisionen har klarlagts hur projekten för stöd till elektronifiering av affärsverksamheten i olika regioner samt de riksomfattande projekten för elektronisk affärsverksamhet har förverkligats, och hur verksamheten har styrts på riksplanet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier