Delegationens ny sammansättning 2019–2021 är färdig

Revisionsverkets delegations ny sammansättning för år 2019–2021 är färdig.

Revisionsverkets delegations uppgift är att utveckla samarbetet mellan revisionsverket och dess intressenter och att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.

Delegationens sammansättning under mandatperioden 1.5.2019–30.4.2021

 • Riksdagsledamot Juhana Vartiainen, Samlingspartiets riksdagsgrupp, delegationens ordförande

 • Riksdagsledamot Päivi Räsänen, Kristdemokraternas riksdagsgrupp, delegationens 1:a vice ordförande

 • Riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto, Gröna riksdagsgruppen

 • Riksdagsledamot Katja Hänninen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp

 • Riksdagsledamot Esko Kiviranta, Centerns riksdagsgrupp

 • Generalsekreterare Karoliina Kähönen, Liike Nyt -rörelsens riksdagsgrupp

 • Riksdagsledamot Aki Linden, Socialdemokratiska riksdagsgruppen

 • Riksdagsledamot Mikko Ollikainen, Svenska riksdagsgruppen

 • Riksdagsledamot Ano Turtiainen, Sannfinnländarnas riksdagsgrupp

 • Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret

 • Kanslichef Anita Lehikoinen, Undervisnings- och kulturministeriet

 • Kanslichef Kirsi Varhila, Social- och hälsovårdsministeriet (fr.o.m. 1 oktober)

 • Avdelningschef Seppo Määttä, Statsrådets kansli

 • Överdirektör Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral

 • Verkställande direktör Aki Kangasharju, ETLA

 • Understatssekreterare Päivi Nerg, Finansministeriet

 • Statsrådets biträdande controller Esko Mustonen, Finansministeriet

 • Vice verkställande direktör Timo Reina, Finlands Kommunförbund

 • Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk, delegationens 2:a vice ordförande

 • Ledande effektivitetsrevisor Sami Vuorinen, Statens revisionsverk, personalrepresentant

Delegationens permanenta sakkunniga

 • Utskottsrådet Nora Grönholm, riksdagen

 • Äldre expert Mikko Annala, Demos Helsinki

 • Planeringschef Jenni Leppälahti, Statens revisionsverk

Överrevisor Suvi Kärki från Statens revisionsverk fungerar som sekreterare för delegationen.

kategorier