Revisionsmyndigheterna på väg mot framtiden

På vilket sätt förändras de nationella revisionsmyndigheternas arbete till följd av artificiell intelligens, dataanalys, automatisering och nya affärsmodeller? Den internationella organisationen INTOSAIs kommitté för kapacitetsutveckling har publicerat en artikel av Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverks generaldirektör, om revisionsområdets framtid.

Läs artikeln: The Future of Audit: No Magic Recipes

INTOSAIs kommitté för kapacitetsutveckling (Capacity Building Committee, CBC) är en av INTOSAIs fyra huvudkommittéer. INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) en internationell organisation för överordnade revisionsorganisationer och dess medlemmar är cirka 190 nationella revisionsmyndigheter.

Mer information: www.intosaicbc.org

kategorier